Foto

Summer Camp 2019 – Fascia medie e superiori

Summer Camp 2019 – Fascia elementari grandi

Summer Camp 2019 – Fascia elementari piccoli

Summer Camp 2018 – Fascia medie e superiori

Summer Camp 2018 – Fascia elementari piccoli

Summer Camp 2018 – Fascia elementari piccoli

Summer Camp 2017 – Fascia medie  img_5270 i-phone-717 i-phone-718 i-phone-732 i-phone-743 i-phone-745 i-phone-748 i-phone-749 i-phone-758 i-phone-765 i-phone-766 i-phone-784 i-phone-785 i-phone-793 i-phone-794 i-phone-809 i-phone-810 i-phone-812 i-phone-813 i-phone-814 i-phone-817

 

Summer Camp 2017 – Fascia elementari grandi

i-phone-608 img_4993 img_5114 i-phone-463 i-phone-470 i-phone-471 i-phone-514 i-phone-515 i-phone-516 i-phone-529 i-phone-530 i-phone-533 i-phone-538 i-phone-539 i-phone-549 i-phone-562 i-phone-578 i-phone-579 i-phone-583 i-phone-584

 

Summer Camp 2017 – Fascia elementari piccoli

img_4410 img_4538 img_4569 img_4570 img_4582 img_4584 img_4606 img_4625 img_4649 img_4769 i-phone-077 i-phone-093 i-phone-096 i-phone-203 i-phone-259 i-phone-264 i-phone-266 i-phone-268 i-phone-302 i-phone-316 i-phone-323 i-phone-381 i-phone-405 i-phone-410 i-phone-425

 

Summer Camp 2016 – Fascia medie

i-phone-020 i-phone-021 i-phone-042 i-phone-048 i-phone-068 i-phone-076 i-phone-078 i-phone-084 i-phone-104 i-phone-107 i-phone-110 i-phone-114 i-phone-146 i-phone-151 i-phone-167 i-phone-478 i-phone-500 i-phone-542

Summer Camp 2016 – Fascia elementari grandi

i-phone-034 i-phone-064 i-phone-066 i-phone-083 i-phone-086 i-phone-104 i-phone-136 i-phone-157 i-phone-178 i-phone-189 i-phone-191 i-phone-212 i-phone-223 i-phone-302 i-phone-308 i-phone-326 i-phone-342 i-phone-385 i-phone-408

 

Summer Camp 2016 – Fascia elementari piccoli

a-1 a-2 a-3 a-4 a-5 a-6 a-7 a-8 a-9 a-10 i-phone-024 i-phone-032 i-phone-056 i-phone-071 i-phone-096 i-phone-200 i-phone-214 i-phone-242

Summer Camp 2015 – Fascia medie

100_4897 IMG_1306 IMG_1336 IMG_1345 IMG_1348 IMG_1351 IMG_1368 IMG_1415 IMG_1434 IMG_1470 IMG_1478 IMG_1500 IMG_1515 IMG_1586 IMG_1588 IMG_1595 IMG_1598 IMG_1600 IMG_1616 IMG_1622 IMG_1625 IMG_1717 IMG_1726 IMG_1735 z

 

Summer Camp 2015 – Fascia elementari

IMG_0651 IMG_0653 IMG_0737 IMG_0738 IMG_0752 IMG_0781 IMG_0817 IMG_0820 IMG_0822 IMG_0863 IMG_0891 IMG_0892 IMG_0893 IMG_0894 IMG_0932 IMG_0954 IMG_0989 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1143 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1182 IMG_1186 IMG_1269 IMG_1298 IMG_1299 z

Summer Camp 2014

image00021 image00020 image00019 image00018 image00017 image0016 image0015 image0014 image0013 image0012 image0011 image0010 image0009 image0007 image0006 image0005 image0004 image0003 image0002 image0001